1 2 3 4 5

Rada nadzorcza

Czym jest rada nadzorcza?

Rada nadzorcza

Jest organem osoby prawnej powołanej do wykonywania nadzoru w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowaie osoby prawnej. Do obowiązku rady nadzorczej należy nadzór, który rozumiemy jako sprawowanie pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej. Nie może jednak ingerować w kompetancje Zarządu

Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i, w szczególnych wypadkach, zewnętrznych.

Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym.